• Αρχαίες Ακροπόλεις
    Ακρόπολη Κάστρου, Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα, Ακρόπολη Αγίου Νικήτα, Ακρόπολη Προφήτη Ηλία Τρουλλακιου
  • Αρχαία Μεταλλεία
    Η μεταλλευτική δραστηριότητα της Σίφνου είχε αναφερθεί ήδη από τον Ηρόδοτο και τον Παυσανία.
  • Άλλοι αρχαιολογικοί χώροι
    Αρχαίοι Πύργοι, Ιερό των Νυμδών στις Κορακιές, Αρχαίος Τύμβος <<Σωρούδι>>.

Scroll to top